طراحی وب ، توسعه وب ، UI و UX

طراحی وب ، توسعه وب ، UI و UX: چه تفاوتی وجود دارد و به کدام یک نیاز دارید؟ تفاوت بین طراحی وب و توسعه چیست؟ UI و UX چطور؟ این تقسیم بندی ها به چه معناست؟ چرا این همه کلمات اختصاری وجود دارد ؟؟ چقدر برای افراد فنی حائز اهمیت است !؟ اگر تازه […]